Przeczytane/Polecane

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym Adriana Prizel-Kania


     W książce Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym autorka poszukuje nowoczesnej metody nauczania rozumienia tekstu ze słuchu, co przy dzisiejszych dyskusjach na temat kształcenia językowego, zarówno języka ojczystego, jak i obcego, oraz efektów nauczania jest niezmiernie ważne. Autorka kieruje swoją uwagę ku kompetencjom. Powstałe w ten sposób badania łączą dydaktykę języka polskiego jako obcego z językoznawstwem, a szczególnie lingwistyką tekstu, lingwistyką kognitywną i psycholingwistyką. Wyniki swoich badań przedstawia, korzystając ze statystyki i badań socjologicznych. Interdyscyplinarny paradygmat zyskuje tu nowy wymiar - golttodydaktyka łączy się ściśle z badaniami linwistycznymi i socjologicznymi. [...]
Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym to znakomita książka, napisana ze znawstwem problematyki, spałniająca wymagania nowoczesnej monografii. Praca ta stanowi obecnie na rynku polskim opracowanie, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego ksztalcenia kompetencji rozumienia ze słuchu. Może być niezwykle cenną pomocą nie tylko dla lektorów języka polskiego jako obcego, ale też dla polonistów, kulturoznawców i dydaktyków innych języków obcych.

Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl