Przeczytane/Polecane

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń 2011 pod red. Karoliny Pluskoty, Katarzyny Taczyńskiej


     To już druga z kolei propozycja przyjrzenia się nowym perspektywom w nauczaniu jpjo wydana przez panie redaktor związane ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK, tym razem znacznie obszerniejsza (365 stron) i poruszająca nowe tematy. „Czytelnik znajdzie tu nie tylko nowe, świeże spojrzenie ma sprawy znane i dyskutowane od dawna, lecz także opis przedsięwzięć nowatorskich i unikatowych w skali kraju” – taką rekomendację znajdziemy we Wstępie.
     Tom otwierają rozważania na temat nauczania języka polskiego Głuchych – lektorzy z Uniwersytetu Wrocławskiego opisują swoje (pionierskie) doświadczenia związane z nauczaniem osób niesłyszących, nazywanych tu „milczącymi cudzoziemcami”, języka obcego – polskiego. Kolejne teksty są poświęcone takim zagadnieniom, jak: testowanie osiągnięć na lekcjach jpjo, przydatność glottodydaktyczna słowników elektronicznych, błędy frazeologiczne w komunikacji cudzoziemców uczących się jpjo, fałszywi przyjaciele na lektoracie jpjo, rodzaje tekstów przeznaczonych do słuchania w podręcznikach jpjo i deficyty w tym zakresie, tzw. nieosobowe formy czasownikowe w materiałach do nauczania jpjo. Do zagadnień kulturowych nawiązują autorzy piszący o glottodydaktycznych aspektach wielokulturowości, nauczaniu polszczyzny Ukraińców, Słowaków czy wykorzystaniu biografii Jana Pawła II do ćwiczenia języka polskiego. Kolejną grupę tekstów stanowią prezentacje nowych podręczników lub ich projektów: „Witamy na Podkarpaciu!” Magdaleny Szlec-Mays, „Start 1” Kamili Dembińskiej i Agnieszki Małyski, „Lubię to! Umiem to! Powiem to!” Danuty Gałygi. Podobnie jak w poprzednim tomie do „Nowych perspektyw” włączono artykuły zawierające propozycje uzupełnienia tradycyjnego nauczania o rozmaite metody i typy ćwiczeń – i tak omawiana jest metoda projektu, przekładu intersemiotycznego, tandemu, wykorzystanie komiksu na lekcjach jpjo, roli życiorysu w nauczaniu jpjo, a także ćwiczenia urozmaicające lekcje jpjo. Część ostatnia, zatytułowana Język polski dla celów specjalistycznych, zawiera teksty opisujące kształcenie (obcego) polskiego języka specjalistycznego (omawiane grupy docelowe to: lekarze i studenci medycyny, policjanci i funkcjonariusze straży granicznej, inżynierowie branży budowlanej, dietetycy).
     Główne zalety tej publikacji to różnorodność poruszanych w niej tematów, nowatorski charakter wielu opisywanych inicjatyw, a także solidna podstawa naukowa większości wydrukowanych tekstów (liczne odsyłacze do aktualnej literatury glottodydaktycznej, nie tylko polskiej).
http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_73828_Nowe_perspektywy_w_nauczaniu_jezyka_polskiego_
jako_obcego_II.html


dr Emilia Kubicka, Instytut Języka Polskiego UMK

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl