Przeczytane/Polecane

Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej, Katowice 2013 Helena Synowiec


     Książka porusza szereg zagadnień związanych z mową śląską. W części pierwszej zostały opisane zagadnienia związane z regionalną odmianą polszczyzny, w tym m in. ocenie zostały poddane wartości dydaktyczne ćwiczeń językowych dla uczniów śląskich Janiny Żlabowej.
     Kolejna część została poświęcona problemom językowym i komunikacyjnym dzieci śląskich, w poszczególnych podrozdziałach Autorka poświęca uwagę potrzebom językowym dzieci z analizowanego regionu, opisuje gwarowe modele słowotwórcze, jak również zwraca uwagę na trudności komunikacyjne uczniów w sytuacjach komunikacyjnych.
     Ostatnia część W kręgu problemów kulturowo-językowych pozwala zapoznać się z takimi problemami, jak: kulturotwórczą rolą gwary czy udziałem rodziny i szkoły w przekazywaniu informacji na temat kultury regionu.
     Nauczyciele języka polskiego jako obcego po lekturze książki nie tylko wzbogacą swoją wiedzę na temat tej odmiany polszczyzny, ale również otrzymają uporządkowaną wiedzę na temat cech gramatycznych mowy śląskiej oraz głównych problemów edukacyjnych z nią związanych.

Dr Anna Guzy, Uniwersytet Śląski

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl