Przeczytane/Polecane

Komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia: stredoeurópske súvislosti Džundová Ivana, Káša Peter, Mitka Marek


     Podręcznik Komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia: stredoeurópske súvislosti to kompendium a jednocześnie antologia tekstów wraz z komentarzami określającymi przemiany i charakter gatunków literackich dominujących od czasów oświecenia do modernizmu w Europie Środkowej z naciskiem na słowacki i polski kontekst kulturowy. Utwory polskich autorów przytaczane są w oryginalnej polskiej wersji. Podręcznik przedstawia proces powstania i rozwoju nowoczesnej literatury słowackiej i polskiej, które istnieją obok siebie a jednocześnie w harmonii z literaturami sąsiednich narodów, czyli w kontekście środkowoeuropejskim. Za pośrednictwem komparatywnego czytania, jak i poszukiwania zwiazków międzyliterackich, odsłania się nie tylko indywidulane, oryginalne cechy słowackiej i polskiej literatury narodowej, ale także jej uniwersalne, ponadnarodowe i ogólnoeuropejskie tematyczne i gatunkowe wymiary. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów filologii słowiańskich, szczególnie dla słowackich polonistów na studiach licencjackich. Podręcznik nie tworzy nowych teoretycznych modeli i systemów, lecz stanowi punkt wyjścia i motywacji, otwiera nowe możliwości czytania mające na celu sprowokowanie dialogu i dyskusji na seminariach. Za pośrednictwem tekstów prezentuje się nie tylko innowacyjny, lecz także bardziej zróżnicowany i dynamiczny obraz słowackiej i polskiej literatury XIX w.

dr Marta Vojteková, Uniwersytet w Preszowie

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl