Przeczytane/Polecane

Glottodydaktyka polonistyczna 3 pod red. Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Magdaleny Kobus, Szczecin 2013


     „Glottodydaktyka Polonistyczna 3” jest recenzowanym zbiorem materiałów z konferencji naukowej pt. Stereotypy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, która miała miejsce w Pobierowie w dniach 21-22 maja 2012 r. Odbyła się pod patronatem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. To już trzecie z kolei spotkanie naukowe gromadzące znawców w dziedzinie glottodydaktyki polonistycznej. Zostało ono zainicjowane z myślą o nieustannie wzrastających potrzebach samokształcenia lektora, wzbogacania swojego warsztatu oraz konsultowania spostrzeżeń wyrosłych na gruncie prowadzonych zajęć językowych z obcokrajowcami bądź badań mających na celu usprawnienie procesu komunikacji międzykulturowej.
     Książka wydana pod redakcją Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Magdaleny Kobus obfituje w ciekawe artykuły prezentujące tematykę glottodydaktyczną od zagadnień językowych przez kulturowo-literackie aż po metodyczne wskazówki, jakie znajdują swe zastosowanie podczas zajęć w bezpośrednim kontakcie lektora ze studentem-obcokrajowcem. Każdy z wygłoszonych referatów został poddany dyskusji, w trakcie której prelegenci mogli usłyszeć uwagi i porady pomagające w dokonywaniu właściwego uzupełnienia koniecznych informacji, co przyczyniło się do przedstawienia już pełnego obrazu danego zagadnienia.
     W omawianym tomie pokonferencyjnym czytelnik może znaleźć artykuły poświęcone takim problemom jak: stopień trudności języka polskiego w ocenie cudzoziemców, proponowany repertuar filmowy, stereotypy i jego funkcje na zajęciach z języka polskiego, międzykulturowość, rola piosenki w nauczaniu kultury polskiej, pułapki na przyszłych tłumaczy, eksperymenty metodyczne realizowane na zajęciach lektoratowych, językowy obraz polszczyzny i Polaków, kreacje polskich miast w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego.
     Jak widać, nie tylko lektor języka polskiego, ale również student-obcokrajowiec mogą znaleźć co dla siebie, a opatrzenie artykułów streszczeniem i komentarzem w języku angielskim niewątpliwie ułatwia dostęp do zawartych w nich informacji.

Małgorzata Czubaszek, Uniwersytet Śląski

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl