Przeczytane/Polecane

O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2010 Mirosław S. Szymański


     Autor w swych rozważaniach dowodzi, że „szkoła nie zawsze musi się kojarzyć z rygorem, lękiem, nudą, stresem i frustracją”, o czym nie trzeba przekonywać ani nauczyciela ani ucznia, bez względu na fakt, jakiego przedmiotu nauczyciel uczy i z kim pracuje. Człowiek z natury jest ciekawy świata i to, co nowe najszybciej i najefektywniej przyswaja w działaniu, dlatego metoda projektów od wielu lat spotyka się z żywym zainteresowaniem zarówno uczących, jak i uczących się, choć szczególnie od tych pierwszych wymaga większego wysiłku włożonego w przygotowanie całego przedsięwzięcia, ale z kolei tym drugim przynosi wiele wartości poznawczych i atrakcji. Książkę tę warto polecić nauczycielom, którzy dbają o aktywizowanie swoich uczniów i rozbudzanie w nich pragnienia dążenia do wiedzy nie tylko podczas „normalnych” zajęć szkolnych, wszystkim tym, którzy w nietuzinkowy sposób chcą zachęcić uczniów do pracy i wreszcie tym dydaktykom, którzy chcą dać swoim podopiecznym narzędzie do samodzielnego odkrywania wiedzy. Publikacja ma charakter propedeutyczny i ogólnokształcący, syntetyczny i skondensowany, autor przybliża historię projektów głównie na przykładach amerykańskich i niemieckich, choć znaleźć można również nieliczne odwołania do realiów polskich. Nauczyciel poszukujący nowych inspiracji znajdzie tu kilka propozycji i pełnych opisów zrealizowanych projektów poświęconych, np. alternatywnej żywności czy autoprezentacji. Glottodydaktycy polonistyczni z łatwością mogą zaadaptować przedstawione tu zagadnienie do zajęć z zakresu polskiej literatury, kultury czy też wykorzystać tę metodę podczas zajęć językowych.

dr Wioletta Hajduk-Gawron, Uniwersytet Śląski

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl