Przeczytane/Polecane

Urodzony z popiołów. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Katowice-Toronto 2005 Bożena Szałasta-Rogowska


     Książka Bożeny Szałasty-Rogowskiej jest bardzo interesującym monograficznym ujęciem poetyckiej twórcości jednego z wybitnych polskich pisarzy współczesnych. Napisana została jasno, klarownie, dobrze skomponowana, z wyraźnie sformułowanymi tezami. Trafnie dobranym [...] kontekstem jest w całej książce biografia pisarza, przekształcona w biografię bohatera lirycznego. W tej poezji biografia własna, osobista, a także w jej jakby ramach biografia pokolenia - jest jawnie tematyzowana, a wynikające z niej problemy stają się głównymi problemami twórczości. To Autorka dobrze rozumie i potrafi wykorzystać. Sporo się z tego ujęcia nauczyłem. Zrozumiałem, jak należy podchodzić do komponetu "lingwistycznego" poezji Czaykowskiego. Zaletą pracy są analizy wierszy: [...] poszczególne analizy zawsze wynikają z przewodu myślowego, stanowią jego ogniwo.

prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz, Uniwersytet Wrocławski

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl