Przeczytane/Polecane

Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych


     Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych to kolejny tom wydany w serii Prac Naukowych Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej i jest efektem spotkania praktyków zajmujących się nauczaniem języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego. Publikacja jest cennym źródłem doświadczeń i rozwiązań metodycznych nie tylko dla polonistów-glottodydaktyków. Takie połączenie wielu perspektyw językowych pozwala na wzajemne czerpanie ze wspólnego dorobku, jakim jest dziedzina nauczania języków obcych. Znajdują się tu artykuły dotyczące studenta (komunikacja interpersonalna, motywacja do nauki, kompetencje społeczne i kulturowe w grupach zróżnicowanych), nauczyciela (organizacja procesu nauczania, motywowanie, wypalenie zawodowe, umiejętności mediatorskie) oraz rozwiązań i propozycji metodycznych w ramach konkretnych języków (rosyjski, niemiecki, angielski, francuski, polski). Na szczególną uwagę zasługują artykuły poświęcone efektywnemu nauczaniu języka obcego na uczelni technicznej, wprowadzaniu języka technicznego i specjalistycznego na lektoratach oraz roli i wyzwaniom stawianym nauczycielom w świecie edukacji interdyscyplinarnej we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Książka przydatna wszystkim zainteresowanym i zaangażowanym w nauczanie języków obcych.

dr Wioletta Hajduk-Gawron, Uniwersytet Śląski

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl