Przeczytane/Polecane

Język polski w polonijnej szkole. Na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey Beata Katarzyna Jędryka


Doświadczenie dwukulturowości, nawet wielokulturowości, doświadczenie migracji, doświadczenie budowania nowych tożsamości własnych – odrębnych lub poddanych prawom asymilacji – to problematyka coraz istotniejsza i coraz ważniejsza we współczesnym świecie.
Przedmiotem badania jest rozwój kompetencji językowej dzieci w środowisku polonijnym. Autorka zbierała materiał badawczy wedle kilku metod, co czyni go bogatszym i wiarygodnym. Składają się nań: teksty mówione w postaci nagrań wideo lekcji (sytuacje oficjalne), i indywidualnych rozmów (sytuacje mniej formalne, bardziej bezpośrednie), także teksty pisane – wypracowania szkolne, wypełniane ankiety. Materiał jest więc bogaty. Na jego podstawie podejmuje autorka nie lada wyzwanie, opisując język dzieci na wszystkich poziomach systemu języka, nawet wychodzi poza system i pokazuje błędy ortograficzne i wymawianiowe. Tak więc, badając w założeniu kompetencję, bada naprawdę sprawność dzieci na poszczególnych poziomach systemu. Praca to cenny zestaw konstrukcji i form błędnych, co może mieć istotną wartość dla dydaktyki, ale także dla tych, który podjęliby się trudu napisania aktualnego podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego. Te polonijne, zauważa autorka, zawierają sporo błędów, gdyż ich autorzy sami już nie są w zgodzie z normami języka polskiego z powodu długiego zamieszkiwania poza krajem i znaczącego wpływu angielszczyzny.

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, Uniwersytet Śląski

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl