Przeczytane/Polecane

Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego (aspekt glottodydaktyczny) Magdalina Mitreva


Omawiana książka – nie tylko z racji swego podtytułu – ma ważny wymiar glottodydaktyczny, służyć może znakomicie metodologii procesu nauczania języka polskiego jako obcego, jego metodyce. Autorka nie tylko dostarcza żywego, wiarygodnego dobrze opisanego i sklasyfikowanego materiału gramatycznego i leksykalnego, ale formułuje także własną postawę wobec zagadnień metodycznych. Opowiada się – mimo zastrzeżeń, które uzasadnia wynikami własnych obserwacji i badań – za podejściem konfrontatywnym w nauczaniu języka obcego, widząc w świadomym poznawaniu „systemowych zasadzek” obu języków drogę do ograniczania interferencji oraz także drogę do poznania wiedzy o języku, ale i wiedzy o świecie zawartej w tym języku (wielokrotnie zwraca uwagę na ważność językowego obrazu świata jako składnika kompetencji komunikacyjnej).

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, Uniwersytet Śląski

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl