Aktualności

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem kolejnej konferencji regionalnej i warsztatów dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego w Austrii


W Wiedniu z inicjatywy dr L. Madelskiej, wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol” organizowana jest konferencja naukowa "Język-Kultura-Dydaktyka. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego". Podczas konferencji polscy wykładowcy, członkowie Stowarzyszenia przeprowadzą warsztaty metodyczne adresowane do nauczycieli języka polskiego pracujących w Austrii, odbędą zajęcia ze studentami Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Wiedniu będą gościć przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: Jolanta Tambor, Bernadetta Niesporek-Szamburska, Ewa Jaskóła i Aleksandra Achtelik; Uniwersytetu Wrocławskiego: Anna Dąbrowska, Uniwersytetu Jagiellońskiego: Anna Seretny i Ewa Lipińska, Uniwersytetu Warszawskiego: Piotr Garncarek, Uniwersytetu Gdańskiego: Jacek Kuchta.
Spotkanie jest możliwe dzięki wsparciu Ambasady RP w Wiedniu, MSZ oraz ORPEG.

Zobacz także: program

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl