Aktualności

III Ogólnobiałoruskie Dyktando Języka Polskiego


     Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ już po raz trzeci wraz z Ambasadą RP w Republice Białoruś jest współorganizatorem III Ogólnobiałoruskiego Dyktanda Języka Polskiego, które odbędzie się 12.10.2014 r. o godz. 12.00 w Mińsku. Tekst dyktanda został przygotowany specjalnie na tę okazję przez dr. Marcina Maciołka – pracownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ. Dyktando oraz towarzyszący mu quiz z wiedzy o Polsce i języku polskim przeprowadzą dr Aleksandra Achtelik – wicedyrektor SJiKP UŚ oraz dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – dyrektor do spraw dydaktycznych Instytutu Języka Polskiego UŚ. Wydarzenie ma na celu promocję języka polskiego na Białorusi i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – w ubiegłym roku wzięło w nim 70 uczestników. Nagrodą główną ufundowaną przez SJiKP UŚ jest uczestnictwo w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej organizowanej w sierpniu w Cieszynie.
     Dr Aleksandra Achtelik i dr Katarzyna Sujkowska Sobisz będą przebywać na Białorusi od 10 do 13 października i przeprowadzą poza dyktandem wykłady na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym oraz wezmą udział w Forum Oświatowym organizowanym w Mińsku przez Ambasadę RP dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego z Białorusi. Dr Aleksandra Achtelik spotka się także z dyrekcją Centrum „Studia – Movia”, gdzie wygłosi wykład.
     Szkoła Języka i Kultury Polskiej od wielu lat współpracuje z Ambasadą Polską w Republice Białoruś i angażuje się w promocję języka polskiego i kultury polskiej w tym kraju.

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl