Aktualności

Jubileusz prof. dr hab. Bożeny Ostromęckiej-Frączak - życzenia


Szanowna Pani Profesor,
Szacowna Jubilatko,
w imieniu Członków Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.
Bez Pani Profesor z pewnością nie udałoby się dokonać tak wielu przedsięwzięć związanych z promocją języka polskiego w świecie.
Gratuluję Pani Profesor licznych inicjatyw konferencyjnych, prac nad systemem certyfikacji języka polskiego, badań naukowych oraz nowych inicjatyw Stowarzyszenia "Bristol".
W imieniu Członków Stowarzyszenia "Bristol" pragnę złożyć podziękowania za inspiracje badawcze, wspieranie młodych pracowników nauki oraz entuzjazm twórczy, który towarzyszy każdemu spotkaniu z Panią Profesor.
Gratulując, pragnę raz jeszcze życzyć Pani Profesor sukcesów zarówno na polu naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym, inspiracji do nowych działań oraz zadowolenia w życiu osobistym.

W imieniu Członków i Zarządu Stowarzyszenia Bristol

dr Aleksandra Achtelik
Prezes Stowarzyszenia

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl