Aktualności

Jubileusz prof. zw. dr hab. Ireny Sarnowskiej-Giefing - życzenia


Szanowna Pani Profesor,
Szacowna Jubilatko,
w imieniu Członków Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia samych sukcesów, zdrowia, spełnienia marzeń oraz dużo szczęścia na niwie zawodowej i prywatnej. Ten uroczysty i ważny dzień jest jednocześnie doskonałą okazją, by uczcić działalność Pani Profesor na rzecz popularyzowania języka polskiego i kultury polskiej w świecie. Życzliwość i otwartość Pani Profesor pozwoliła zbudować mosty pomiędzy ośrodkami polonistycznymi w kraju i poza jego granicami.
Swoją opieką objęła Pani Profesor wielu magistrantów i doktorantów, wspierając ich i zawsze służąc im radą - wielu z nich jest teraz samodzielnymi pracownikami naukowymi, którzy pielęgnują wpojone im przez Panią Profesor zasady i wartości oraz przekazują swą wiedzę dalszym pokoleniom.

W imieniu Członków Stowarzyszenia "Bristol" pragnę złożyć podziękowania za inspiracje badawcze, wspieranie młodych pracowników nauki oraz entuzjazm twórczy, który towarzyszy każdemu spotkaniu z Panią Profesor. Gratulując, jednocześnie chcielibyśmy jeszcze raz życzyć Pani Profesor wielu dalszych sukcesów zarówno na polu naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym, inspiracji do nowych działań oraz zadowolenia w życiu osobistym.

W imieniu Członków i Zarządu Stowarzyszenia Bristol

dr Aleksandra Achtelik
Prezes Stowarzyszenia

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl