Aktualności

Prezentacja ośrodka uniwersyteckiego, gdzie odbędzie się międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie "Bristol": Język w kulturze - kultura w języku (9-10 kwietnia 2013 roku)


Polonistyka na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji powstała przy Katedrze Języków Słowiańskich w roku akademickim 1997/1998. Zajęcia prowadzone są przez prof. dr. hab. Władysława Śliwińskiego, dr Gabrielę Olchową, dr Anitę Račakovą i mgr. Jakuba Pacześniaka.
Obecnie studenci mogą korzystać z oferty studiów dziennych i zaocznych.
Katedra w ostatnich latach organizowała kilka międzynarodowych konferencji naukowych, których pokłosiem stały się tomy pokonferencyjne. Również jednostka wydaje serię tomów Język Polski i Kultura. 9 października 2012 r. przy Katedrze zostało otwarte Centrum Języka i Kultury Polskiej.

 
 
    
 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl