Aktualności

ZAPROSZENIE NA WALNE WYBORCZE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA BRISTOL


Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Wyborczym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbędzie się 22 września br. podczas konferencji Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ul. Fosa Staromiejska 3) w sali 206 o godz. 18:00 w pierwszym terminie, a w razie braku kworum o godz. 18.15 w drugim terminie.

W programie zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2012-2016.
2. Wystąpienie członka Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”.
3. Zebranie wyborcze. Wybór przewodniczącego zebrania, komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
5. Wolne wnioski.
6. Dyskusja dotycząca rozwoju Stowarzyszenia w najbliższych latach.
7. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że sprawozdania roczne za lata 2013-2015 zamieszczone są na stronach www. Stowarzyszenia: http://www.bristol.us.edu.pl/sprawozdania_roczne.php
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Bristol” za lata 2012-2016 prześlemy Państwu do wglądu przed konferencją.

Łączę wyrazy szacunku
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”

dr hab. Aleksandra Achtelik
prezes Stowarzyszenia

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl