Aktualności

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ po raz czwarty była współorganizatorem Ogólnobiałoruskiego Dyktanda z Języka Polskiego. Projekt realizowany był z Ambasadą RP w Mińsku oraz Państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym


 
 
 
 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl