Dobre praktyki promocji języka polskiego


Edyta Nowosielska: O szkole językowej w Polword

Szkołę językową Polword w Londynie założyłam w roku 2000. Powstała z pasji i prawdziwej potrzeby propagowania i pomocy w poznawaniu naszego języka i kultury. Zaczynałam od małego pomieszczenia, chociaż w samym sercu stolicy. Dzisiaj nadal mieścimy się w samym centrum, mamy okołu 200 studentów uczących się j.polskiego. Studenci nasi są jak żagwie ogniska – płoną w swoim tempie i jak długo pragną. Niektórzy z nich są z nami po kilka lat, inni przelotnie parę miesięcy, a jeszcze inni rok, dwa. Są też powracające iskry, studenci, którzy wracają po przerwie, rekord należy tutaj do Nicka, który wrócił do nas po 11 latach. Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami, tak swoimi jak i studentów. Tworzymy wspaniałą rodzinę ludzi, którzy stworzyli miejsce spotkań, do którego studenci przychodzą w wielką radością, zwykle po pracy, zmęczeni, ale pełni radości, a my, nauczyciele, pomagamy im tę radość utrzymać i podniecać płomień ciekawości – bo do tego właściwie sprowadza się motywacja studentów – ciekawość następnej lekcji, meandrów polskiej gramatyki, następnego wyzwania. Więcej o naszej szkole pisałam na: http://www.bristol.us.edu.pl/wykladowcy_na_swiecie.php?a=51

W czerwcu br. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, a tym samym staliśmy się jednym w dwudziestu czterech akredytowanych centrów egzaminacyjnych n a świecie i jedynym w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to nie tylko uhonorowało Polword, jako szkołę, ale również dostarczyło nam wspaniałego narzędzia do promocji i propagowania języka polskiego w Wielkiej Brytanii. Wysiłki nasze wspiera z wielką życzliwością Ambasada RP w Londynie – w Ambasadorze mamy prawdziwego Przyjaciela języka i kultury polskiej. Pierwsze egzaminy certyfikatowe przeprowadzamy w listopadzie i mamy nadzieję, że wszyscy kandydaci świetnie sobie poradzą.

My, jako Polword, nie spoczniemy na laurach, mamy nadzieję róść dalej, sięgać wyżej i coraz lepiej propagować naszą piękną polszczyznę.

 

Fundacja Edu & More w dniach 10 – 14 października 2016 roku w Warszawie realizowała szkolenie w ramach projektu finansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs grantowy: Dobra Edukacja Polonijna. Regranting): Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego - szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z obwodu żytomierskiego.
  W szkoleniu uczestniczyło 17 nauczycieli polonistów z obwodu żytomierskiego, którzy na co dzień uczą polskiego w ukraińskich szkołach. Większość nauczycieli zrzeszona jest w Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny, któremu przewodniczy Pani Mirosława Starowierow.
  Szkolenie dotyczyło wykorzystania narzędzi Web 2.0 przydatnych w nauczaniu języka polskiego oraz metodyki nauczania mieszanego z wykorzystaniem bezpłatnej platformy do nauczania polskiego dla osób rosyjskojęzycznych, z której już korzysta ponad 30 tysięcy użytkowników – więcej na www.polskijazyk.pl oraz tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych.

Autorami szkoleń były:
Dorota Gruza i Agnieszka Pabiańczyk – Fundacja Edu & More
dr Agata Roćko – IBL PAN, p.o. Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW
dr Agnieszka Karolczuk – egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Wykład na temat przygotowania studentów do zdawania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego.)

  W czasie pobytu w Warszawie nauczyciele zwiedzili Muzeum Chopina oraz uczestniczyli w warsztatach tworzenia gier przestrzennych i miejskich na podstawie źródeł historycznych w Muzeum Historii Polski oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego dotyczących nowoczesnych rozwiązań metodycznych w nauczaniu nt. Powstania Warszawskiego i okresu okupacji.
  Partnerem projektu było Centrum Polsko – Niemiecko – Ukraińskie „Życie w jedności”.
  Więcej informacji o projekcie: www.efundacja.org

       

Kazimierz Warzyca, nauczyciel języka polskiego, działacz na rzecz integracji środowiska nauczycieli języka polskiego w Argentynie przesyła relację z warsztatów dla nauczycieli. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków SJiKP UŚ na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jesienią 2015 roku.

KURS DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

„BY OSIĄGNĄĆ DOSKONAŁOŚĆ UCZNIA NAUCZYCIEL SAM MUSI SIĘ WCIĄŻ DOSKONALIĆ”
W ramach umowy patronackiej między Związkiem Polaków w Argentynie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach powstał projekt przeprowadzenia warsztatów metodycznych pod nazwą „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego?” W związku z tym w dniach od 24 października do 1 listopada 2015 r. miał miejsce kurs przeznaczony dla nuaczycieli języka polskiego w Buenos Aires, Argentyna.
Wykładowcami były panie: Aleksandra Achtelik- doktor nauk humanistycznych, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Agnieszka Madeja - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, kierownik letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej.
Na warsztaty zgłosiło 30 nauczycieli z całej Argentyny.
Podczas warsztatów tematy dotyczyły metody interaktywnej z uwzględnieniem aspektu gramatycznego. Ważnym tematem były techniki pracy, jakie należy stosować w nauczaniu na poziomie początkującym. Na koniec został przedstawiony temat gier i zabaw językowych jako metodyczne narzędzie uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.
Wspólny pobyt i rozmowy stały się sposobnością do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i entuzjazmu na polu nauczycielskim. Ta potrzeba stałej komunikacji byla wielokrotnie akcentowana podczas kursu. Dlatego zasugerowano utworzenie Zrzeszenia Nauczycieli Języka Polskiego w Argentynie.

Kurs był potrzebą całej polonii argentyńskiej.
Imieniem Zwięzku Polaków w Argentynie składam serdeczne podziękowanie wykładowcom: pani Aleksandrze Achtelik oraz Agnieszce Madei. Wyrazy głębokiej wdzięczności należą się pani Konsul RP w Buenos Aires pani Joannie Adeo-Krajewskiej za zainteresowanie się kursem i wsparcie ekonomiczne celem jego realizacji.

Kazimierz Warzyca

 
     

„Puzzle Polskiej kultury” – nauczanie przez zabawę


  O tym, że nauka przez zabawię jest jednym z najskuteczniejszych sposobów nauczania, nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Jedną z coraz bardziej popularnych form aktywności łączącej edukację z rozrywką są gry miejskie. Ich istotą jest wykorzystanie przestrzeni miejskiej, stanowiącej planszę, po której poruszają się zawodnicy, rozwiązujący określone zadania. Jak wyjaśniają Witold Warcholik i Konrad Leja „Gra miejska wpisuje się [...] zarówno w grupę gier dydaktycznych, które wymagają wysiłku myślowego, gier ruchowych i sportowych – opartych na wysiłku fizycznym oraz gier terenowych, które wymagają specjalnego przygotowania, gier harcerskich i wojskowych” (Warcholik, Leja 2012:87). Formuła gry miejskiej wymaga połączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jak np.: umiejętność pracy w grupie, zdolności wyjaśniania i szybkiego kojarzenia faktów czy też zdolności manualne.
  Gry miejskie wykorzystywane są w kształceniu z zakresu różnych dziedzin, m.in. historii, geografii, turystyki, i mogą także odgrywać ważną rolę w procesie kształcenia językowo-kulturowego. Z jednej strony, stanowią one „istotne narzędzie pobudzania aktywności intelektualnej, lokując się w grupie szeroko wykorzystywanych przez współczesną dydaktykę gier i zabaw dydaktycznych” (Warcholik W., Leja K., 2012:91), z drugiej zaś stanowią doskonałe narzędzie promocyjne i pomagają wzbudzić zainteresowanie wybraną problematyką. Tematyka gier miejskich może być bardzo zróżnicowana (ogranicza ją jedynie wyobraźnia twórców) i musi spełniać jeden podstawowy warunek – powinna być interesująca dla odbiorców.
  Mając na względzie zarówno edukacyjny, jak i marketingowy wymiar gier miejskich, postanowiłam zorganizować w Kiszyniowie grę służącą popularyzacji polskiej kultury. W realizacji tego planu nieocenioną pomoc okazał Instytut Polski w Bukareszcie, który sfinansował przyjazd do Mołdawii profesjonalnej trenerki gier miejskich – Karoliny Likhtarovich oraz Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii (Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej), które zapewniło nam materiały papiernicze oraz obiad dla uczestników projektu.
  Opracowane przez nas warsztaty „Puzzle polskiej kultury – gra miejska” składały się z dwóch etapów i obejmowały dwie grupy odbiorców.

 
 

  Etap pierwszy – przygotowanie gry skierowany był do mołdawskich studentów uczących się języka polskiego. Na początku wysłuchali oni krótkiej prezentacji na temat gier miejskich i przyjrzeli się scenariuszom przykładowych gier. Następnie podzieleni zostali na trzy grupy i, pod okiem prowadzących warsztaty, opracowywali scenariusz oraz materiały do gry, której bohaterami miało być siedem polskich miast: Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa i Wrocław. Poszczególne grupy układały po trzy zadania do wybranego przez siebie miasta. Potrzebnych informacji studenci szukali głównie w źródłach polskojęzycznych, jednak materiały do gry opracowywali w językach rumuńskim i rosyjskim. Poszukując konkretnych wiadomości studenci mieli więc okazję nie tylko dowiedzieć się czegoś na temat Polski, ale rozwijali także swoje kompetencje językowe oraz umiejętność tłumaczenia i parafrazowania tekstów. Uczestnicy musieli się także wykazać zdolnościami artystycznymi, przygotowując m.in. puzzle, identyfikatory dla graczy oraz pieczątki wyrzeźbione w gumkach do ścierania.
  Etap drugi – gra odbył się następnego dnia w miejskim parku w centrum Kiszyniowa. Wśród zieleni alejek rozmieszczone zostały stanowiska z poszczególnymi miastami, obsługiwane przez autorów zadań. W czterech drużynach rozgrywających znaleźli się natomiast uczniowie kiszyniowskich liceów, z których większość nie znała języka polskiego i niewiele wiedziała na temat Polski. Zadaniem drużyn było odnalezienie wszystkich siedmiu stanowisk i rozwiązanie zadań, za które, na specjalnie przygotowanych kartach gry, otrzymywali punkty oraz pieczątki.
  Zadanie pierwsze polegało na ułożeniu puzzli z obrazkiem przedstawiającym charakterystyczny symbol danego miasta (np. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, portret Kopernika) i odgadnięciu, z którym miastem jest związany. Jeśli drużyna potrafiła powiedzieć coś na temat obiektu ze zdjęcia, otrzymywała dodatkowe punkty. W zadaniu drugim przedstawiciel grupy czytał legendę związaną z danym miastem, którą następnie za pomocą pantomimy i rysunku prezentował swojej drużynie tak, aby jej członkowie jak najdokładniej zrekonstruowali prezentowaną historię. Zadanie trzecie polegało na głośnym przeczytaniu polskiego łamańca językowego. Ostatnim etapem gry było oznaczanie poznanych miast na konturowej mapie Polski, znajdującej się na kartach gry.

 
 
     

  Przeprowadzony projekt służy edukacji i promowaniu wiedzy o Polsce – jej historii, kulturze, geografii, a także języku. Z jednej strony była to dla wszystkich świetna zabawa, z drugiej doskonała lekcja współpracy, kreatywnego myślenia oraz zachęta do zdrowej rywalizacji. Studenci z wielkim zaangażowaniem opracowywali materiały do gry, a młodzież licealna z prawdziwym entuzjazmem podchodziła do rozwiązywania zadań. Osiągnięty także został marketingowy cel projektu. Licealiści zadeklarowali, że w przyszłym roku będą przychodzić na lekcje języka polskiego, a samo wydarzenie zwróciło również uwagę przechodniów, którzy z zainteresowaniem obserwowali przebieg gry.
  Opracowana gra ma charakter uniwersalny i może być przeprowadzana w różnych miejscach na świecie, dlatego szczerze zachęcam do wykorzystywania naszego pomysłu. Mam także nadzieję, że będzie to dobra inspiracja do opracowywania własnych gier, gdyż, wbrew pozorom, nie jest to wcale zadaniem trudnym, potrzebne są tylko szczere chęci, zgrany zespół i odrobina inwencji.

Warcholik W., Leja K., 2012, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica III”

Kamila Kwiatkowska – lektorka języka polskiego na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie.

Jak w Odessie promuje się język polski i polską kulturę

To już 30 lat...
Jubileusz Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu


30 lat temu w wyniku porozumień rektorów poznańskich uczelni powstała idea powołania jednostki międzyuczelnianej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już wtedy pracownicy Instytutu Językoznawstwa i Filologii Polskiej prowadzili lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców. W kursach języka polskiego brali udział studenci, stażyści i wykładowcy takich kierunków, jak: Nauki Polityczne, Historia czy Muzykologia. Nauczaniem języka polskiego objętych było ponad 80 osób... [ zobacz całość ]

Roland Chojnacki (MSZ, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej) spotkał się ze słuchaczami Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Studia prowadzone są przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

 
 
 
       

Informacje o Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje czterotygodniowe kursy języka polskiego jako obcego w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu.
Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 wg skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) w wymiarze 100 godzin lekcyjnych (25 godzin tygodniowo; godzina lekcyjna trwa 45 minut).
Kursy przeznaczone są zarówno dla osób zainteresowanych językiem ogólnym, jak i dla tych, którzy chcą poznać język specjalistyczny nauk ścisłych. Oprócz rozwijania wszystkich sprawności językowych, to jest mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania kurs obejmuje ćwiczenie struktur gramatycznych i funkcji językowych, w szczególności funkcjonowania na polskich uczelniach, w firmach i urzędach, a dla chętnych, przygotowanie do wystąpień publicznych - prezentacji. Poszczególne grupy tworzone będą, w zależności od zainteresowania, z podziałem na profile i poziomy biegłości językowej: język ogólny, język ogólny z elementami języka specjalistycznego, język specjalistyczny. Nad całością procesu dydaktycznego czuwa dr Maciej Ganczar.
W ramach kursu języka ogólnego dodatkowo oferowane są wykłady z historii, literatury, kultury, sztuki, filmu, teatru i muzyki. Wykłady z historii Polski, historii literatury oraz filmu prowadzi historyk literatury i kultury oraz przekładoznawca prof. Piotr Wilczek, na temat kultury żywego słowa wykład wygłasza językoznawca dr Tomasz Karpowicz, o historii muzyki i tańca polskiego opowiada śpiewaczka operowa dr Ewelina Chrobak-Hańska.

 
 
 

Program kulturalny, czyli odkryj z nami kulturę polską
W ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oferujemy bogaty program kulturalny.
Zwiedzimy między innymi Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Narodowe, Muzeum Fryderyka Chopina, Zamek Królewski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich wysłuchamy utworów najbardziej znanego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Raz w tygodniu obejrzymy film z kanonu współczesnej polskiej kinematografii.
Kursy prowadzone są przez nauczycieli akademickich Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego w oparciu o własne, wypracowane przez wiele lat programy i metody oraz przez specjalistów zaproszonych przez Studium do współpracy.

Dodatkowa informacja o lektoratach z języka polskiego jako obcego
Studium Języków Obcych od ponad dwudziestu lat prowadzi lektoraty z języka polskiego jako obcego dla studentów obcokrajowców studiujących na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Lektoraty trwają przez trzy lata. Na pierwszym roku w ramach lektoratu w wymiarze 80 h studenci poznają podstawy języka polskiego, na drugim roku również w ramach osiemdziesięciogodzinnego kursu studenci poznają podstawy języka polskiego medycznego, na roku trzecim na kursie sześćdziesięciogodzinnym studenci ćwiczą sprawności komunikacyjne w obrębie języka polskiego medycznego. Dodatkowo od roku 2015 proponujemy studentom, którzy pragną odbyć staż lekarski w Polsce, intensywny trzyletni kurs przygotowawczy do egzaminu przed Naczelną Radą Lekarską.

Magia świąt w Jassach (Rumunia)


W bieżącym roku akademickim po raz pierwszy miałem okazję zorganizować polską wigilię na Uniwersytecie Aleksandra Jana Cuzy w Jassach. Wśród zaproszonych gości byli zarówno studenci uczestniczący w zajęciach lektoratowych z języka polskiego oraz pracownicy Katedry Slawistyki UAIC, jak i przedstawiciele mieszkającej w Jassach Polonii.

 

Przybyli goście wysłuchali krótkiej opowieści o polskich tradycjach wigilijnych oraz skosztowali dań zbliżonych do tych, które jemy w Polsce w czasie wieczerzy wigilijnej. Zdecydowanie najpiękniejszym momentem wieczoru było wspólne śpiewanie polskich kolęd. Studenci przygotowali również kolędy w języku rumuńskim, dzięki czemu wspaniale udało się połączyć polską i rumuńską tradycję... [ czytaj całość ]

Język polski w Wielkiej Brytanii. Szkoła językowa Polword


Szkoła językowa Polword, istniejąca od roku 2000 oferuje kursy języka polskiego, zarówno ogólne, jak i specjalistyczne, na wszystkich poziomach, a nasi studenci pochodzą z prawie całego świata, tworząc swoisty tygiel językowo-kulturowy.

Wszyscy nauczyciele pracujący w Polword posiadają wykształcenie wyższe polonistyczne oraz doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Nasi nauczyciele lubią pracować z osobami z całego świata i zawsze starają się prowadzić zajęcia w stymulujący i urozmaicony sposób. Studenci, ze względu na powody, dla których do nas przychodzą, tworzą swoistą "piramidę". Jej podstawę tworzą osoby, które posiadają polskich partnerów i chcieliby nawiązać kontakt z ich rodzicami w Polsce lub brać udział w dwujęzycznym wychowywaniu dzieci. Następna warstwa składa się z osób polskiego pochodzenia, które często posiadają jakiś zasób słownictwa, często nabyty w dzieciństwie, lecz dopiero w dorosłym życiu odkrywają potrzebę dotarcia do swoich korzeni. Mniejszą, choć szybko rosnącą grupą, są osoby, które uczą się polskiego z powodów zawodowych. Często zakładają w Polsce swoje firmy lub wyjeżdżają do pracy, bądź też zatrudniają Polaków, czy pracują z nimi w Anglii. Natomiast na szczycie "naszej piramidy" znajdują się entuzjaści, którzy nie mają żadnych związków osobistych czy służbowych poza pragnieniem uczenia się polskiego. W szkole propagujemy ducha profesjonalnej przyjaźni. Nasi studenci wiedzą, że zawsze mogą do nas przyjść po pomoc do nas, niezależnie od tego, czy jest to przećwiczenie przemowy weselnej, czy przygotowanie do egzaminu.

Oprócz zajęć kursowych staramy się włączać studentów w polskie życie kulturalne - wiele się dzieje w Londynie i mogą oni zawsze coś znaleźć dla siebie. Prowadzimy również klub filmowy oraz organizujemy spotkania studentów aby mogli poznać się i wymienić doświadczenia (oczywiście po polsku). Wiemy, że jesteśmy lubiani i cenieni, dawni studenci wracają do nas nawet po latach i to nam daje wielką satysfakcję. Nasza pasja uczenia poslkiego nie ma granic i nigdy nie ustaje.

Edyta Nowosielska

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - prezentacja ośrodka

Polonistyki w Kanadzie

Politechnika Opolska a kształcenie obcokrajowców

O kursach języka polskiego dla cudzoziemców organizowanych na Politechnice Opolskiej
Letni kurs języka polskiego dobiegł końca

22 SIERPNIA 2014, Lucyna Sterniuk-Gronek

     Według szacunków językiem polskim posługuje się ok. 48 milionów ludzi na całym świecie. Do tej liczby należy doliczyć kolejnych 50 osób, które właśnie odebrały świadectwo ukończenia Letniego Kursu Języka Polskiego dla kandydatów na studia pochodzących z Europy Wschodniej.
     Białorusini i Ukraińcy, wśród których była także przebywająca na wymianie zagranicznej grupa naukowców i studentów z politechniki w Odessie, szlifowali gramatykę pod okiem lektorów – dr Beaty Świerczewskiej i dra Bogusława Kubiaka, a po zajęciach poznawali Opolszczyznę. W ciągu trzech tygodni odwiedzili, między innymi, Nysę i zjawiskowy zamek w Mosznej, spotkali się z prezydentem Ryszardem Zembaczyńskim i odwiedzili największe zakłady przemysłowe regionu: Elektrownię Opole i Cementownię Odrę, być może ich przyszłe zakłady pracy. Jak bowiem deklarują – po studiach na Politechnice Opolskiej chcieliby zostać w naszym kraju, znaleźć tu zatrudnienie i dobre miejsce do życia.
     Podczas kursu między słuchaczami i ich nauczycielami nawiązały się przyjacielskie relacje. Sześć godzin dziennie przez trzy tygodnie robi swoje – podsumowuje pani Beata – mam nadzieję, że od nowego roku akademickiego będziemy się nadal wspólnie spotykać i wspólnie uczyć.
     A nauka szła kursantom bardzo dobrze. Cała pięćdziesiątka bez trudu zdała egzamin końcowy, wszyscy też zgodnie podkreślali, że język polski, jako język słowiański, nie sprawił im większych trudności. Warto zaznaczyć, że zajęcia prowadzone były wyłącznie po polsku!
     Na pamiątkę kursanci otrzymali zbiór 40 przepisów opolan zebranych podczas V Festiwalu Opolskich Smaków. Zestaw otwiera, oczywiście, barszcz... ukraiński!
     Smacznego i do zobaczenia w październiku!

 
   

Polszczyzna nie taka straszna

     15 sierpnia 2014 r. już po raz siedemnasty odbył się międzynarodowy konkurs ortograficzny – Sprawdzian z polskiego. Był to wyjątkowy dzień w napiętym programie XXIV letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Miejski w Cieszynie. Sprawdzian miał na celu zwrócenie uwagi na niezwykle ważną, choć często marginalizowaną, sprawność, jaką jest nauka poprawnego pisania.
     O godzinie 10.30 w gmachu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie około 200 miłośników języka polskiego ze wszystkich stron świata walczyło o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. Specjalnie na tę okazję dr Agnieszka Madeja oraz dr Marcin Maciołek napisali dyktando pt. Podróże po literaturze. Uczestnicy cieszyńskiej letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, a także obcokrajowcy z zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego dla cudzoziemców m.in. ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego napisali tekst dotyczący poszukiwań literackich, który odczytała dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Czekając na wyłonienie zwycięzców Sprawdzianu, wszyscy zgromadzeni mieli okazji wysłuchać wykładu wybitnego językoznawcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Kazimierza Ożoga na temat współczesnej młodej polszczyzny. Po wykładzie studenci zadawali prof. Kazimierzowi Ożogowi pytania dotyczące kondycji współczesnej polszczyzny. W tym czasie wszyscy niemal pracownicy SJiKP UŚ sprawdzili 200 prac i wyłonili zwycięzców. W siedemnastej edycji Sprawdzianu z polskiego tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego otrzymała Tatsiana Sheuchyk z Białorusi. Tytuły wicemistrzowskie otrzymali: Renata Serafinovich z Białorusi – I Wicemistrz Języka Polskiego, Gaia Bisignano z Włoch – II Wicemistrz Języka Polskiego, Ekaterina Ananina z Rosji – II Wicemistrz Języka Polskiego. Jury przyznało też nagrody „5+” dla najlepszych osób w grupach lektoratowych. Otrzymali je: Natalya Krapivenko z Rosji (grupa rzodkiewki), Raluca Alina Bălu z Rumunii (grupa kalafiory), Rosamund Johnston z Wielkiej Brytanii (grupa banany), Katja Rosenthal z Niemiec (grupa pomidory), Lenka Liptáková ze Słowacji (grupa pomarańcze), Elena Kladko z Ukrainy (grupa cytryny), Ela Zakharanka z Białorusi (grupa gruszki), Marta Huzevich z Białorusi (grupa truskawki), Sergey Kuznetsov z Rosji (grupa śliwki), Walter Da Soller z Włoch (grupa ogórki), Krista Balažic ze Słowenii (grupa porzeczki).
     Wyróżnienie przyznano także gościom ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymali je: Machteeld Ryckaert z Belgii oraz Sofija Garkule-Gurevića z Łotwy.
     Nagrodę Orła Polskiej Ortografii otrzymała Dalal Younes, a nagrodę Orzełka Polskiej Ortografii – Barbara Kaczmarczyk. Wyróżnienie otrzymała Jagna Malejka – obecnie lektorka języka polskiego w Japonii, przez wiele lat związana z SJiKP UŚ.
     Dodatkową nagrodę oraz tytuł „Mistrza Zapisu Wyrazów Międzynarodowych” przyznaną przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ otrzymali Michaela Pavlíčková ze Słowacji oraz Conrad Nitecki z Niemiec. Nagrodę wręczył dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry.
     Każdy śmiałek, który wziął udział w potyczce językowej, otrzymał nagrodę książkową, a zwycięzca w roku 2016 może bezpłatnie wziąć udział w letniej szkole, a także zasiąść w jury osiemnastej edycji Sprawdzianu z polskiego.

Notkę sporządziła Maria Czempka-Wewióra
SJiKP UŚ

 
 Polsko-niemieckie warsztaty komunikacji językowej i kulturowej

     Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w sierpniu 2014 r. w Cieszynie organizuje polsko-niemieckie warsztaty komunikacji językowej i kulturowej, które są współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W projekcie uczestniczy czternaścioro słuchaczy z Niemiec. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach językowych oraz kulturowych. Mają możliwość poznania nie tylko kultury polskiej, ale także innych kultur poprzez kontakt z uczestnikami letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Ważnym elementem projektu są seminaria poświęcone różnym problemom polskiej kultury współczesnej oraz relacji polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „tematów trudnych”. Ponadto w trakcie spotkań warsztatowych studenci będą podejmować problemy związane z tabu. Słuchacze będą dyskutować na temat zakresów tabu w kulturze polskiej i niemieckiej, politycznej poprawności na tle tabu w innych językach i kulturach. Niemieccy studenci mają także możliwość wzięcia udziału w zajęciach tandemowych z polskimi studentami polonistyki i kulturoznawstwa, którzy uczą się języka niemieckiego. Projekt wchodzi w obszar edukacji międzykulturowej.

 
 
 
 
 
   


Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Szkoła języka polskiego Edu & More specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego jako obcego metodą blended learning, łącząc tradycyjne stacjonarne kursy i samodzielną naukę z wykorzystaniem najnowszych technologii. Metoda ta jest doceniana za efektywność i komfort nauki. Edu & More wyróżnia innowacyjna platforma elearningowa umożliwiająca samodzielną naukę polskiego online. Na platformie polishonlinenow.com znajdują się kursy m.in. Polski na co dzień i na studia, dedykowany osobom, które zamierzają studiować w Polsce (dostępne poziomy A1 – B2) oraz kurs Polski w pracy i biznesie (dostępne poziomy A1 – B2). Platforma powstała dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
www.polishonlinenow.com

Prezentacja działalności Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK

II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz KN Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”.

     7 maja 2014 roku na Wydziale Filologicznym UŚ odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz KN Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Konferencję otworzył prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk, prodziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. dr hab. Małgorzata Kita z KMSP, dr hab. prof. UŚ Elżbieta Dutka z INoLP i dr hab. Mirosława Siuciak z IJP.
     W konferencji wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i zaprezentowali zagadnienia związane z przygotowywanymi przez nich pracami magisterskimi. Referaty wygłosili m.in. studenci z Kazachstanu, Mongolii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Gruzji oraz Serbii. Dla wielu z nich było to pierwsze wystąpienie naukowe pozwalające przedstawić słuchaczom swój punkt widzenia na różne problemy polskiej literatury i języka polskiego. Tematyka referatów oscylowała wokół zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych; uwzględniała także rozmaite aspekty dotyczące tożsamości narodowej. Autorzy tekstów wskazywali na realia kulturowe oraz podkreślali punkty wspólne w kontaktach międzykulturowych na osi polsko-ukraińskiej, polsko-mongolskiej itd.
     W pierwszej części konferencji można było poznać realia i wybrane fakty historyczne i społeczne Kazachstanu, dowiedzieć się, w jaki sposób kształtowała się odrębność i tożsamość narodowa Kazachów oraz mieszkających w Kazachstanie Polaków (Inna Yakutina). Na temat związków językowo-kulturowych mówił Oleg Krugliakow, rekonstruując na podstawie przysłów językowy obraz pojęć mądrość i głupota w języku polskim i ukraińskim. W tej części konferencji można było również poznać problematykę i strukturę gruzińskiej epopei narodowej „Rycerz w tygrysiej skórze” (Amman Syeterkhan) oraz przekonać się, jak wiele jest wspólnych wątków i motywów w twórczości poetyckiej Jana Twardowskiego i jednego z poetów mongolskich (Lela Zakareishvili). Podczas drugiej części konferencji został wygłoszony referat, który przybliżył specyfikę kultury Huculszczyzny poprzez teksty reportażowe oraz fotografie (Khrystyna Kuryliuk). Ciekawe nawiązanie stanowiła analiza albumu rodzinnego, który stał się swoistym palimpsestem działającym na wyobraźnię odbiorcy. Batkhishig Jugder szczegółowo zajęła się charakterystyką języka mongolskiego oraz realiami życia w Mongolii. Anton Triscornia dokonał analizy tekstu Jerzego Szlagi z 1755 r. – rozmówek handlowych polsko-niemieckich. Na podstawie tekstu źródłowego zrekonstruował model podróży handlowej z XVIII wieku oraz zwrócił uwagę na słownictwo specjalistyczne. Podjęty został również temat roli mediów w obszarze marketingu i promocji. Teona Davitadze mówiła o internetowych wyszukiwarkach oraz platformach specjalistycznych w kontekście komunikacji pomiędzy klientem a przedsiębiorcami. Zajęła się również metodami promocji, głównie reklamy. W ostatniej części spotkania Milovan Srdanović dokonał porównania imion w języku polskim i serbskim. Szczególną uwagę zwrócił na etymologię wyrazów oraz uwarunkowania historyczne, które miały wpływ na ich przekształcania. Kolejne wystąpienie przybliżyło obraz kobiety w najmłodszej polszczyźnie. Na podstawie analizy słowników mowy potocznej, slangowej i studenckiej Iaroslava Kozyreva pogrupowała wyrazy o różnym zabarwieniu emocjonalnym. Referat Kateryny Metelskiej stanowił porównawczą analizę europejskiej i narodowej tożsamości Ukraińców i Polaków zawartą w prozie Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza. Podjęto także, obecnie tak ważne dla Ukrainy, kwestie dotyczące przynależności do Europy i bycia Europejczykiem. Ostatni referat autorstwa Dariko Kharchilava, na podstawie analizy książek Marcina Mellera i Dato Turaszwiliego, dotyczył wydarzenia, które miało miejsce w roku 1983, kiedy grupa młodych Gruzinów usiłowała porwać samolot, aby uciec nim do wolnego świata na Zachód.
     Referenci zaciekawiali słuchaczy oryginalnym spojrzeniem na język i literaturę polską oraz polskie realia kulturowe, a także ukazali choć częściowo swoją, często nieznaną Polakom, a jakże bogatą i interesującą kulturę. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno studentów polskich, jak i zagranicznych, referaty zaś stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji z udziałem zgromadzonej na sali publiczności.
     Majowa konferencja była drugim tego typu spotkaniem. W zeszłorocznej edycji wzięli udział studenci obcokrajowcy Uniwersytetu Śląskiego, w tym roku mogliśmy się cieszyć również obecnością studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozostajemy z nadzieją, że do grona uczestników kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji Magistrantów Obcokrajowców dołączą także studenci z innych ośrodków akademickich. Jest to bowiem wydarzenie, które sprzyja integracji studiujących w Polsce zagranicznych przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych oraz ich polskich kolegów.


Zoriana Buń

Szkoła Języka i Kultury Polskiej i Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego zrealizowała projekt w Kazachsanie. Zadanie wspierane przez FWPN.

 
 
     

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Filologiczny
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców - EILC w Toruniu


Letnia szkoła języka rosyjskiego

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM - Erasmus po 25 latach

Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne. Działania inicjowane przez polonistykę na Uniwersytecie w Ołomuńcu

Kurs języka polskiego dla saksońskich nauczycieli 2011-2013

Kursy języka polskiego dla studentów z Uniwersytetu w Moguncji

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego - edycja w Niemczech

Uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z RFN, Kolonia 2013. Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

     28 kwietnia br. w Kolonii odbyło się uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec, które mogły się odbyć dzięki współfinansowaniu projektu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zakończenie, tak jak wszystkie zajęcia odbyło się w murach Erzbischöfliches Irmgardis-Gymnasium, co było możliwe dzięki niezwykłej przychylności dyrekcji gimnazjum, a szczególnie Rainera Thelena, dyrektora Szkoły. Słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia Studiów, które potwierdzały ich kwalifikacje w zakresie nauczania kultury i języka polskiego jako obcego lub drugiego nabyte w trakcie studiów. W uroczystym zakończeniu wzięli udział: konsul Jan Sobczak, kierownik Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, dr hab. Monika Bielińska, prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych i dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (jednostki prowadzącej Studia), dr Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów oraz Jolanta Wittmann, której pomoc organizacyjna podczas trwania studiów w Kolonii była nieoceniona. W trakcie uroczystości dr hab. Monika Bielińska wygłosiła wykład, który miał znaczenie symboliczne, ponieważ tak, jak cały projekt budował mosty pomiędzy kulturą polską i niemiecką, tak wykład wygłoszony został w języku polskim i niemieckim. Po wręczeniu świadectw goście złożyli absolwentom gratulacje, wielokrotnie podkreślając, że projekty mające na celu edukację kadry polonistycznej w Niemczech są niezwykle potrzebne i ważne. Pomagają zachować wysoką jakość kształcenia i służą integracji środowisk zajmujących się nauczaniem języka polskiego. Słuchacze opowiadali, że dzięki uczestnictwu w Studiach część z nich podjęła próby założenia szkół polskich (w Bonn taka szkoła powstała), niektórzy otrzymali propozycję pracy na niemieckich uniwersytetach.
     Słuchacze otrzymali publikację "Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego" t. 3, pod red. J. Tambor i A. Achtelik. To już trzeci tom z serii, która zyskała uznanie w wielu ośrodkach, w których prowadzone są specjalizacje i studia podyplomowe związane z glottodydaktyką polonistyczną. Książka zawiera kolejne szkice na temat kształcenia polonistycznego cudzoziemców i propozycje ciekawych rozwiązań dydaktycznych. Prace były inspirowane doświadczeniami dydaktycznymi zebranymi przez autorów w czasie kolońskiej edycji Studiów. Publikacja, podobnie jak cała edycja Studiów, jest dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

     Niezwyle cieszy nas, że kolejna grupa nauczycieli jpjo pracujących w Nieczech poszerzyła swoje kwalifikacje. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dotąd odbyły się w RFN w: Berlinie (trzy razy), Lipsku i Kolonii. Z naszymi absolwentami utrzymujemy kontakty: informujemy ich o nowych pomocach dydaktycznych, projektach adresowanych dla nauczycieli jpjo. Cieszy nas, ze wiele z nich wykorzystuje nabyte umiejętności pracując w jednostkach szkolnych lub uniwersyteckich.

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl