Biogramy członków

Jacek Tomasz Kuchta

Absolwent filologii polskiej oraz germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podyplomowych studiów glottodydaktycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Kolonii. Pracuje jako wykładowca języka polskiego jako obcego oraz języka niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi zajęcia z języka ekonomicznego, biznesowego i prawniczego na poziomach B2-C2. Od 2002 biegły sądowy – tłumacz przysięgły języka niemieckiego oraz egzaminator sopockiego ośrodka egzaminacyjnego ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), który przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka niemieckiego na poziomach A1-C2. Przez kilka lat lektor języka polskiego jako obcego na letnich kursach języka polskiego w ramach programu Ersamus Intensive Language Course (EILC) w Sopocie, gdzie prowadził zajęcia z języka ogólnego na poziomach A1 i A2, warsztaty filmowe i filmoznawcze oraz gry miejskie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Intensywny kurs letni EILC Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego został w roku 2012 wybrany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przykładem dobrej praktyki w kategorii Intensywne kursy językowe Erasmusa EILC - kursy języka polskiego dla studentów zagranicznych, organizowane przez polskie instytucje.
Zainteresowania naukowe skupiają się wokół certyfikacji języka polskiego i niemieckiego, komunikacji międzykulturowej oraz ogólnej glottodydaktyki polonistycznej.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: