Aktualności

Dodane: 2016-05-19

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego - „Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego”

„Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja z zakresu języka specjalistycznego odnosząca się wyłącznie do komunikacji językowej różnych służb ratowniczych (policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i ratowników górskich). Podręcznik - zgodnie z tytułem - jest dwujęzyczny, każda wersja językowa składa się z tych samych komponentów: części ogólnej (podstawy komunikacji ogólnej), części szczegółowej (sytuacje komunikacyjne typowe dla zdarzeń wymagających interwencji różnego typu służb ratowniczych), słowniczka oraz klucza do ćwiczeń. Podręcznik został wydrukowany w ilości 200 egzemplarzy: 150 sztuk zostanie przekazanych służbom ratowniczym po polskiej i słowackiej stronie Tatr, natomiast pozostałe 50 egzemplarzy trafi na KUL oraz na Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, aby służyć dydaktyczne w kształceniu studentów kierunków filologicznych w zakresie tłumaczeń materiałów specjalistycznych. Wydawcą podręcznika jest Wydawnictwo KUL.
Książka jest efektem projektu badawczego „Dwujęzyczne narzędzia językowe dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (część 1)” współfinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz środków własnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Projekt był pierwszą częścią szerszego programu w kategorii współpracy transgranicznej między krajami V4 i miał na celu przygotowanie pełnych narzędzi językowych przydatnych dla służb ratunkowych polsko-słowackiego pogranicza. Celem pierwszej części było przygotowanie i opublikowanie dwujęzycznego podręcznika dla służb ratowniczych, który ma ułatwić codzienną komunikację w nagłych wypadkach zarówno turystów, jak i mieszkańców obszaru Tatr. Kierownikiem grantu była dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z Katedry Języka Polskiego KUL, natomiast uniwersytetem partnerskim Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: